extra1 Humivit Амино 1 Humivit max profi1 Humivit Extra
Humivit®
Екстра
Humivit®
Аміно
Humivit®
Макс
Humivit®
Профі
Humivit®
Екстра

Продукція

Комплексні органо-мінеральні добрива торгової марки «HUMIVIT (ХУМІВІТ)» (HUMIVIT Екстра, HUMIVIT Профі, HUMIVIT Аміно, HUMIVIT Макс) від угорського холдингу «Alpha-Vet» містять сертифіковані, якісні та безпечні природні речовини, сприятливо впливають на рослину та охоплюють весь період вегетації.

Основною складовою добрив торгової марки «HUMIVIT (ХУМІВІТ)» є водорозчинні солі гумату калію.

Гумінові речовини – основна органічна складова ґрунту. Вони утворюються при розкладанні рослинних і тваринних решток під дією мікроорганізмів та абіотичних факторів середовища і є основним компонентом ґрунтового гумусу. Гумінові речовини зумовлюють агрономічну цінність структури ґрунту, її водно-повітряний режим, теплові властивості, ємність катіонного обміну, буферність ґрунту. При цьому велика частина гумінових кислот не розчиняється у воді та знаходиться в ґрунті у зв'язаному стані, а, як відомо, коренева система рослини може спожити тільки ті речовини, які здатні розчинятися у воді. Тому гумінову кислоту, яка в звичайному вигляді є високоефективним екологічно чистим біостимулятором, переводять у водорозчинні солі калію або натрію, отримуючи гумінові речовини (гумати), які є активнішими по відношенню до рослин, ніж гумінові речовини ґрунтів. Враховуючи більшу доступність корисних та поживних речовин, позитивний ефект добрив «HUMIVIT (ХУМІВІТ)», що містять гумати, досягається завдяки застосуванню невеликих концентрацій.

Гумати, які є основою для всіх органо-мінеральних добрив торгової марки «HUMIVIT (ХУМІВІТ)», підвищують активність усіх клітин рослини. В результаті зростає енергія клітини, поліпшуються фізико-хімічні властивості протоплазми, інтенсифікується обмін речовин, фотосинтез та дихання рослини. Як наслідок, прискорюється поділ клітин та відбувається більш інтенсивне наростання вегетативної маси. Збільшення біомаси рослини та активізація обміну речовин сприяє посиленню фотосинтезу та накопиченню рослинами вуглеводів.

Завдяки гуміновим речовинам продукції «HUMIVIT (ХУМІВІТ)» поліпшується розвиток кореневої системи та покращується проникність мембрани клітин кореня. Розвиток потужної кореневої системи інтенсифікує поглинання рослиною вологи та кисню, покращує проникнення поживних речовин та мікроелементів з ґрунтового розчину в рослину. Як наслідок, в кореневій системі посилюється синтез амінокислот, цукру, вітамінів та органічних кислот.

Гумати є також неспецифічними активаторами імунної системи. Внаслідок обробки органо-мінеральними добривами торгової марки «HUMIVIT (ХУМІВІТ)» значно підвищується стійкість рослин до різних захворювань та несприятливих факторів зовнішнього середовища: екстремальних температур, перезволоження, посухи, скупчення отрутохімікатів, наявності радіонуклідів, сильного вітру тощо.

Другою потужною складовою добрив «HUMIVIT (ХУМІВІТ)» (HUMIVIT Профі, HUMIVIT Макс) є фульвова кислота, яка зазвичай працює разом з гуміновою кислотою.

Майже кожне захворювання рослини може бути якимось чином пов’язане з нестачею фульвової кислоти. Фульвова кислота – найкраща природна зцілювальна речовина, яка є необхідною для ефективної роботи усіх природних механізмів захисту в рослині. Вона містить 74 органічних мінерали, 10 вітамінів та 18 амінокислот.

Фульвова кислота (ФК) відіграє ключову біологічну роль, переносячи мікроелементи та всі необхідні поживні речовини з ґрунту в рослину. За відсутності фульватів рослина не може розвиватися. ФК має унікальну здатність взаємодіяти з мінералами та утворювати з ними хелатні комплекси і, маючи низьку молекулярну масу, легко проникати крізь клітинну мембрану там, де не може проникнути гумінова кислота. Фульвова кислота покращує обмінні процеси, відновлює енергетичні запаси в клітинах, володіючи антиоксидантними властивостями, нейтралізує важкі та отруйні метали, сприяє виведенню токсинів та радіонуклідів з рослини.

Окрім гумінових та фульвових кислот до складу органо-мінерального добрива «HUMIVIT Аміно» входять α-L-амінокислоти.

Амінокислоти є одними з найактивніших учасників рослинного метаболізму. Утворюючись у процесі фотосинтезу або в результаті синтетичної діяльності коренів, вони в подальшому беруть участь в найрізноманітніших біохімічних процесах, в тому числі в синтезі білкових та ростових речовин, від яких, у свою чергу, залежать ростові процеси.

Амінокислоти є будівельним матеріалом для формування (розвитку та зростання) клітин та виконують багато інших важливих функцій в рослинних організмах. В умовах стресу та під час росту і розвитку самих рослин амінокислоти відіграють важливу роль. Утворення амінокислот у клітинах рослин – дуже складний процес. Для утворення амінокислот рослина витрачає дуже велику кількість енергії.

При застосуванні добрива з амінокислотами «HUMIVIT Аміно» рослина отримує їх у вже готовому вигляді.

Органо-мінеральні добрива торгової марки «HUMIVIT (ХУМІВІТ)» (HUMIVIT Екстра, HUMIVIT Профі, HUMIVIT Аміно, HUMIVIT Макс) від угорського холдингу «Alpha-Vet» містять гумінові та фульвові кислоти з додаванням фітогормонів, які були синтезовані з морських водоростей.

Фітогормони – це речовини, що виробляються у процесі природного обміну речовин, які в незначних дозах впливають та координують фізіологічні процеси в рослині. У зв'язку з цим до них часто застосовується термін «природні регулятори росту». Здебільшого, але не завжди, фітогормони утворюються в одних клітинах та органах, а впливають на інші. Інакше кажучи, гормони здатні до пересування по рослині та їх вплив має дистанційний характер. Більшість фізіологічних процесів, насамперед зростання, формоутворення та розвиток рослини, регулюється гормонами, які відіграють провідну роль в адаптації рослин до умов зовнішнього середовища.

До складу добрива «HUMIVIT (ХУМІВІТ) Екстра» входять ауксини та гібереліни.

Гібереліни, так само як і ауксини, стимулюють розтягування клітин, але мають інший механізм дії. Гібереліни діють з меншою швидкістю. Лаг-фаза зростання, яка індукована гіберелінами, становить від 40 хв до 2–3 год, тоді як ауксинами – 2–3 хв. Разом з тим вивчення ефектів цих фітогормонів вказує на те, що на підвищення розтягування вони діють разом і їхній вплив має адитивний характер, інакше кажучи, вони підсилюють один одного. Ауксини викликають підкислення завдяки активації протонної помпи, а гібереліни відповідають за вироблення екстенсину, який підвищує розтягнення клітинних стінок. Також ці гормони впливають на енергетичний обмін клітини. При цьому ауксини підвищують спряженість окисного фосфорилювання, тоді як гібереліни впливають на процес фотосинтетичного фосфорилювання.